Broodmaaltijd aansluitend aan de openluchtdienst.

Graag opgeven voor 12 augustus.