Fruitdorp Lauwerzijl

Een kern waar pit in zit

Koninklijke onderscheiding in Lauwerzijl

 Joke van der Wal-Kaptein (1945) onderscheiden.

Onder het mom van even stil staan bij "40 jaar ons kerkvenster" en de aanwinst van 2 prachtige lampen in de PKN kerk van Munnekekzijl werden genodigden gevraagd zaterdagmorgen om 9:00 uur naar Munnekezijl te komen en de auto, vooral, niet bij de kerk te parkeren. 
Joke van der Wal werd door haar man gevraagd ook mee te gaan naar de 'Weem'. Enigszins tegensputterend, van waar al die toestanden, toog ze, omgekleed en wel, met haar man naar Munnekezijl. Opgemerkt werd dat de deur naar de 'Weem' vast zat en dat ze de eersten waren. Via een andere deur toog het stel naar binnen om door te lopen naar de 'Weem'. De verbazing van Joke was dan ook zeer groot. De zaal was gevuld en zelfs Burgemeester Zwart van de gemeente Zuidhorn was aanwezig. Al snel bleek waarom.  

Joke werd onderscheiden en werd "Lid in de Orde van Oranje-Nassau"

Joke van der Wal-Kaptein ontvangt de onderscheiding voor haar inzet in de kerkelijke gemeenschap.

Verder was zij betrokken bij de vereniging van dorpsbelangen. Zij was secretaris van de Vereniging en vrijwilliger bij de dorpswinkel van Lauwerzijl. Tegenwoordig is zij actief als redactielid/eindredacteur van kerkblad “Ons Kerkvenster”, koster/schoonmaker van de plaatselijke kerk, verzorgt zij de administratie van het kerkelijk bureau van de Gereformeerde Kerk Munnekezijl en is zij voorzitter van de Jeu de Boulesclub in Lauwerzijl.  

 

Kleinschalige bloemenmarkt t.b.v. de dierenweide

Aktie:

éénjarige perkplanten t.b.v.

’t Sieljerderkampke

 

Zaterdag 4 mei a.s. houden we een kleinschalige bloemenmarkt bij het nachtverblijf van onze dierenweide.

Te koop zijn o.a.: lobelia’s, petunia’s, vlijtige liesjes, geraniums en fuchsia’s. Ook te verkrijgen zijn meerkleurige hanging baskets, welke uitermate geschikt zijn als cadeau voor bijv. moederdag.                          

Bij besteding van minimaal € 20,- een doosje eieren gratis! 

                      

                   

't Sieljerderkampke bestaat alweer 20 jaar.

23 April jl. was het alweer 20 jaar geleden dat ons dierenkampke is opgericht. We willen hier toch enige aandacht aan schenken en hebben voor de jongste kinderen en kinderen van de basisschool gratis drinken en een traktatie bedacht voor deze dag.

Kom dus deze dag tussen 10.00 en 17.00 uur een bezoekje brengen aan ons dierenkampke.

U bent van harte welkom.

 

De dierenweidecommissie.

 

Schoonmaakaktie Lauwerzijl

 

 

Schoonmaakactie in Lauwerzijl.

Zaterdagmorgen, 20 april, het zonnetje laat zich tegen negen uur al van zijn goede kant zien. De vereniging dorpsbelangen Lauwerzijl heeft weer een oproep gedaan aan haar inwoners.
Koffie of ranja staat in dorpshuis “de Vrijwilliger” te wachten op de vrijwilligers die aan de slag gaan om al het zwerfafval in en om Lauwerzijl op te ruimen zodat het dorp er weer ‘pico bello’ uitziet. De traktatie bij de koffie; heerlijk slagroomgebak aangeboden door de gemeente Zuidhorn als waardering voor het jaarlijkse initiatief, wordt enthousiast ontvangen.

Vol energie gaat de groep aan de slag, waaronder wethouder Bert Nederveen van boven genoemde gemeente.

Het doel: (zwerf)vuil verwijderen uit de bermen, sloten, heggen en struiken vanaf de rotonde bij voormalig café ’t Hoekje tot de ‘Koninginnetrap’ richting Zoutkamp, langs de oevers van de Lauwers en langs de weg richting Electra. De gemeente stelt hiervoor het nodige materiaal beschikbaar zoals prikstokken en vuilniszakken. Zij zorgt ook voor het afvoeren van het verzamelde vuil.

De route werd verdeeld en de verschillende groepjes, gehuld in oranje en gele veiligheidshesjes en gewapend met grijpers en vuilniszakken, gingen op pad om met elkaar de vele kilometers af te leggen. Ook door het dorp en langs de oevers van de Lauwers heeft de jeugd vele zakken afval verzameld.
In de loop van de ochtend werd er een kleine versnapering rond gebracht zodat ook het laatste gedeelte zonder moeite voltooid kon worden.

Met hoge laarzen aan is de ‘strooptocht’ naar afval langs de Lauwers en door de sloten, zeker voor de jeugd, een gezellige bezigheid.
Dorpsbelangen Lauwerzijl bedankt alle passanten die bijdragen aan een schone leefomgeving door hun afval bij zich te houden of achter te laten in de geplaatste afvalbakken die gelukkig nog steeds langs de route ’t Hoekje – Zoutkamp staan. Natuurlijk ook een ‘dankjewel’ voor de vrijwilligers van deze morgen, want door hun inzet is Lauwerzijl weer ‘natuurschoon’ rijker.