Fruitdorp Lauwerzijl

Een kern waar pit in zit

Feestelijke jaarwisseling 2019-2020

Beste dorpsgenoten.

Dinsdag is het alweer zo ver! We gaan het oude jaar verlaten en zien een nieuw decennium tegemoet. Dit willen we natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Bij deze bent u allemaal van harte welkom in de feestschuur van de familie Van Panhuis. Ook dit jaar is er een programma in elkaar gedraaid wat er als volgt uit ziet:

Om 18.30 uur gaan we samen met de kinderen de avond beginnen met een spetterende vuurwerkshow. Hierbij  mag u ook eigen siervuurwerk meenemen. Aansluitend is er warme chocolademelk om weer op te warmen. Let op: dit is bij het dorpshuis.

In het nieuwe jaar gaat het programma verder in de schuur van familie Van Panhuis.

00.15 uur: Inloop

00:30 uur: Gezamenlijk vuurwerk kijken.

01:00 uur: Een spectaculair optreden!

01:15 uur: Een gevarieerd actief programma met o.a. rad van avontuur, spelletjes en muziek!

Wij willen jullie er graag op attenderen dat het net als andere jaren verboden is om vuurwerk af te steken op het terrein van de familie Van Panhuis.

Van De Stichting en Dorpsbelangen hebben we al een financiële bijdrage gekregen voor de onkosten, maar hiermee kunnen we de avond nog niet kostendekkend maken. Graag willen we u vragen om een vrijwillige bijdrage. Hiervoor staat er overdag een pot bij het sportveld en ’s nachts in de feestschuur.

We zien jullie graag met de jaarwisseling.

Met vriendelijke groet,

Namens de Oud & Nieuw commissie en vrijwilligers,

Francis en Sanne