Fruitdorp Lauwerzijl

Een kern waar pit in zit

"Boer en Stad"

Op 1 oktober verschijnt het boek “Boer en Stad” van de hand van Berend Wierenga, oud Lauwerzijlster (Stadsboerderij Plaats 2).
Deze middag zal de presentatie van "Boer en Stad" plaatsvinden in Lauwerzijl, in Dorpshuis 'De Vrijwilliger' .
"Boer en Stad" gaat over de Nieuwe Ruigezandster Polder, nieuw land in de monding van Reitdiep en Lauwers in het noordwesten van de provincie Groningen, ontstaan in 1877. De stad Groningen, vanwege historische redenen eigenaar van deze grond, bouwde er zeven boerderijen. Het boek beschrijft hoe de Stad de polder heeft ontwikkeld en hoe Stad en bewoners met elkaar zijn omgegaan in de ruim honderd jaar dat het stadspolder was. In de eerste decennia van de twintigste eeuw werd de Nieuwe Ruigezandster Polder voorwerp van felle ideologische strijd. De opkomende SDAP wilde de boerderijen laten exploiteren door de Stad zelf (wat gedeeltelijk ook gebeurde), de voorstanders van het particulier initiatief wilden verhuren aan zelfstandige ondernemers.
Teken je nu in, wij denken dat u plezier zult beleven aan dit boek. Dit geldt vooral voor lezers met interesse voor de landbouw en het boerenbedrijf in Groningen. Misschien in het bijzonder voor de inwoners van het gebied: het Groninger Westerkwartier, Noordoost Friesland, en de huidige bewoners van de polder en het dorp Lauwerzijl. “Boer en Stad” gaat over een polder met een bijzonder karakter, omdat deze eigendom was van de Stad Groningen. Daarom is “Boer en Stad” ook in breder verband relevant, vanwege de inkijk die we krijgen in de wijze van besluitvorming over de polder, hoe de politiek hierop van invloed was en wat dit betekende voor de bewoners van boerderij en dorp.
Profiteer van de intekenprijs van € 22,50 per stuk. Deze prijs is geldig t/m 1 oktober 2022. Daarna is de prijs € 27,00.

Oldtimerdag Lauwerzijl 2022

Na 2 jaar van uitstel door Corona was het dan toch zo ver. Oldtimerdag Lauwerzijl 2022 op 18 juni en wat was het weer een feestje.
Op het terrein van de familie Bloed stonden de oude tractoren te pronken. 125 Deelnemers hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging om te komen, met de mogelijkheid om ook het naastgelegen perceel te ploegen of te cultiveren met evenzo oude beestjes. Wat een genot om naar te kijken voor de liefhebber. De passie van sommige tractorchauffeurs om met hun werktuig de grond dusdanig te bewerken dat het een plaatje is. Naast tractoren waren er ook andere ‘oudgedienden’ van de partij.
Een weekenduitje voor sommige families; een dagje uit voor de Oldtimer-freak.
Mede door de destijds uit de hand gelopen hobby van Piet Bloed, het verzamelen van oude John Deere machines die ook nu weer gebruikt mochten worden, en de twee naast elkaar gelegen kleinere percelen, was het gehele terrein een perfecte locatie. Zijn huidige hobby, het maken van miniaturen, was te bewonderen in de schuur.
De organisatie was in goede en vertrouwde handen bij de SOC, de Sieljerder Oldtimer Club. Aan alles was gedacht. Een goede voorbereiding is het halve werk en daar worden de hele dag de vruchten van geplukt.
Voldoende vrijwilligers, goed herkenbaar aan hun groene shirt. Een goodiebag voor alle deelnemers. Een foodtruck voor warme snacks, en de schuur voor drinken en ijsjes en zitjes buiten om al het goede te nuttigen. Het weer was perfect voor een dag als deze.
Een mooi terrein dat goed bereikbaar was en was afgezet met linten. Ook het perceel van de familie van Panhuis dat bewerkt mocht worden was duidelijk herkenbaar en werd gedurende de dag geëgaliseerd door Wieringa uit Bedum. Meerder sponsoren hebben deze dag hun steentje bijgedragen; in natura of financieel.
Nadien werd het perceel netjes geploegd en geëgaliseerd afgeleverd, zodat het voor de regen nog weer ingezaaid kon worden.
Met grote dank aan allen die op welke manier hebben meegewerkt aan het doen welslagen van deze dag.
Het was een TOP-dag!
Voor meer foto's:
www.facebook.com/Fruitdorp-Lauwerzijl-449952185080082
 

De Dierenweide LEEFT dankzij inzet en acties.

Het is al weer een week geleden dat de er bij de dierenweide in Lauwerzijl een bloemetjesmarkt werd gehouden.
De markt opende 14 mei om 10:00 uur en mensen waren er als de kippen bij om een keuze te maken uit de vele mooie eenjarige planten, zoals Spaanse margrieten, geraniums, solanum op stam, meerkleurige ‘hanging baskets’, vlijtige liesjes, lobelia, verbena en wat er verder aangeboden werd. Bloemenhuis Drint uit Grijpskerk, één van de vele sponsoren die de dierenweide financieel steunen, had haar medewerking toegezegd.
De één kiest voor één plant of een tree met potten, de ander voor een kruiwagen vol. De penningmeester had het er maar druk mee om bij iedereen langs te gaan om de planten af te rekenen.
Nadat de aankoop veilig gesteld was, was er tijd voor koffie met koek. Het was prachtig weer en men nam rustig de tijd voor een praatje.
Om twaalf uur sloot de markt.
Het mooie weer nodigde uit om in de tuin bezig te zijn. De plantjes konden meteen de grond in. De gieter moest er wel aan te pas komen, want het was al weken droog.
De dierenweidecommissie kijkt terug op een zeer goede en sfeervolle actie. Een positief resultaat van ruim € 800,-, waar zij de dorpsgenoten en Bloemenhuis Drint erg dankbaar voor is.
We zijn nu een week verder en de gieters kunnen voorlopig weer de kast in.
Vrijdagavond, 20 mei, in de regen, werd de oudpapiercontainer van Virol gevuld. Dit gebeurt ongeveer vier keer per jaar. Wekelijks wordt bij toerbeurt het oudpapier ingezameld, totdat de vaste container vol is en overgepakt kan worden. Het laatste papier gaat met een heftruck er boven op. Deze inzameling levert de dierenweide ook een mooie duit op.
Zo zijn er in de loop van het jaar meerdere grotere acties die er met elkaar voor zorgen dat de dierenweide er financieel goed voorstaat.
Maar de belangrijkste actie is de dagelijkse verzorging van de ‘beestenboel’, waardoor de dierenweide naast een gezond financieel klimaat ook een gezond dierenwelzijnsklimaat heeft.
Chapeau!