Fruitdorp Lauwerzijl

Een kern waar pit in zit

LenteFair gereformeerde kerk Munnekezijl

Enkele leden van de Gereformeerde kerk Munnekezijl organiseerden een Lentefair op zaterdag 7 maart van 15:00 uur tot 20:00 uur bij de familie van Panhuis te Lauwerzijl. Een prachtige locatie voor een gezellig samenzijn van kerk- en dorpsgemeenschap.

Het doel van deze Lentefair is, naast een gezellig samen zijn, het spekken van de kas en daarmee het creëren van een sluitende begroting. Menig voorbereidend uur is hier dan ook in gegaan met een prachtige verkooptafel als gevolg. Tevens kon het geluk beproeft worden bij het Enveloppenspel, het Rad van Avontuur, de Grabbelton of bij het Touwtje trekken. Daarnaast werden er vele gunsten en goederen aangeboden voor een veiling, bijvoorbeeld een taart bakken, een maaltijd koken, het huis schoonmaken, een dag op pad met …., een bloementafel, 1000 kg pallethout thuis bezorgd, een frituurpan, een tas met Lp’s, etc., etc.
Een enthousiaste veilingmeester, in de persoon van de eigen kerkelijk werker dhr. Leo Blees, wist de ongeveer honderd aanwezigen zodanig aan te moedigen dat ‘Gunst’ en ‘Goed’ voor mooie bedragen werden aanvaard. Ook de laatste spulletjes van de verkooptafel werden bij opbod aan de man/vrouw gebracht.

Aan een natje en een droogje ontbrak het natuurlijk niet. Ook stond er vanaf 18:00 uur een uitgebreid stamppotbuffet klaar. Een keuze uit drie soorten stamppot met worst en spek. De deelnemers lieten het zich goed smaken.

De voorzitter van de kerkrentmeesters, bedankte iedereen voor zijn of haar aandeel in het doen welslagen van dit evenement, waar dankbaar en tevreden op terug gekeken kan worden. Zondag 15 maart wordt tijdens de dienst de definitieve opbrengst bekend gemaakt.

 

Agenda chr. vrouwenvereniging Lauwerzijl 2019-2020

De data voor dit nieuwe seizoen zijn:
26 september, 
Tineke Kingma - ziekte MS
17 oktober,
Gerrie Buitenwerf - Gods leiding
21 november,
Dhr. Gerard ter Beek - daklozenopvang Groningen 'de Opennhof'
19 december,
kerstwijding
16 januari,
jaarvergadering
20 februari,
Sietse van der Wal - KNRM
12 maart,
verslag voettocht Santiago Compostella
 2 april, 
Paasliturgie
.. mei reisje.

19 febr. Speelparadijs 'Grote Keizer'

Beste kinderen,
Omdat het vakantie is, staat aankomende woensdag een uitje naar speelparadijs 'de grote Keizer' in Leeuwarden gepland. We willen om 13:00 uur vertrekken vanaf het dorpshuis.
Kosten zijn €5,00 voor leden en €7,00 voor niet leden. Entree voor volwassenen is gratis. Voor de kinderen is er ranja en wat lekkers, consumpties voor volwassenen is voor eigen rekening.
Opgeven kan nog tot en met dinsdag, wilt u daarbij ook aangeven of u wilt rijden?
Met vriendelijke groet,
Vereniging Dorpsbelangen Lauwerzijl
https://www.grotekeizer.nl/speelparadijs