Fruitdorp Lauwerzijl

Een kern waar pit in zit

spelweek 2022

Voor de spelregels tijdens deze week en het programma zie hieronder.
 

   

 

 

  

  

Dag van de Lauwers, 3 september 2022

samenwerking langs de grensrivier
(Yke Bremer - De Feanster)
De zeven dorpen: Gerkesklooster-Stroobos, Visvliet, Burum, Pieterzijl, Munnekezijl, Lauwerzijl en Zoutkamp hebben één ding gemeen: ze liggen allemaal aan de grensrivier de Lauwers. Op 3 september vormt de rivier tussen Friesland en Groningen de rode draad op de Dag van de Lauwers.
De dag is een initiatief van de Stichting Gastvrijheid aan de Lauwers, die dit jaar is opgericht. De zeven dorpen hebben allemaal vertegenwoordigers in de nieuwe stichting, zo vertellen initiatiefneemsters Ursula Appolt uit Visvliet en Ina van der Heide uit Lauwerzijl. ,,De ambassadeurs moeten hun dorp zo goed mogelijk voor het voetlicht brengen op de Dag van de Lauwers. Door de samenwerking willen we laten zien wat het gebied rond de Lauwers te bieden heeft aan zowel de eigen bewoners, maar ook aan toeristen.”
Taxiboten
Op zaterdag 3 september varen er taxiboten over de Lauwers en worden er langs de grensrivier activiteiten georganiseerd in de verschillende dorpen. ,,Ieder dorp heeft zijn eigen programma. Met de taxiboten kun je de hele dag van 10.00 en 18.00 van de ene plek naar de andere varen.”
De ambassadeurs van de zeven dorpen waren erg enthousiast over de samenwerkingsplannen, aldus Appolt en Van der Heide. ,,We zijn met de bestuursleden van de Stichting Gastvrijheid aan de Lauwers langs de dorpen gefietst en later ook nog eens gevaren. Het borrelde direct van de ideeën. De Lauwers is de verbindende factor tussen de verschillende dorpen. Maar we zagen onderweg ook dat de Lauwers een opknapbeurt nodig heeft. De grensrivier verdient een upgrade en dat proberen we samen duidelijk te maken, onder andere aan Wetterskip Fryslân. De Lauwers moet uitgebaggerd worden, zodat het beter toegankelijk wordt voor boten, er zouden verder visplekken, aanlegsteigers, aanwijzingsborden en ga zo maar door moeten komen. De gemeente Westerkwartier heeft al aangeboden om een kaart te maken met daarop alle overnachtingsmogelijkheden, musea, aanlegplekken, horecagelegenheden en verhuurmogelijkheden voor bijvoorbeeld boten en supplanken. Zo hopen we dit gebied beter op de kaart te zetten.”
Westerkwartier steunt het initiatief samen met de gemeenten Achtkarspelen, Noardeast-Fryslân en het Hogeland. ,,We zijn samen om de tafel gegaan en ze vonden het een superplan en we hebben een startkapitaal gekregen.” Ondertussen heeft de stichting al meer subsidies binnen om hun plannen te gaan uitwerken. ,,We hopen in de toekomst nog meer activiteiten te ontplooien.”
Inspireren
Het idee om op een andere manier naar leefbaarheid, economie en toerisme te kijken in het grensgebied rondom de Lauwers ontstond zo’n zes jaar geleden vanuit de gemeente Westerkwartier. ,,We kregen bezoek van Anna Pollock en zij wilde ons inspireren om andere inhoud te geven aan toerisme in dit gebied door als inwoners, ondernemers, gemeenten en provincies te gaan samenwerken. Het was voor ons het uitgangspunt om dit idee om te zetten naar iets concreets. We willen de leefbaarheid in de regio vergroten door meer samen te werken en hopen zo meer toeristen naar het gebied te trekken.”

"Boer en Stad"

Op 1 oktober verschijnt het boek “Boer en Stad” van de hand van Berend Wierenga, oud Lauwerzijlster (Stadsboerderij Plaats 2).
Deze middag zal de presentatie van "Boer en Stad" plaatsvinden in Lauwerzijl, in Dorpshuis 'De Vrijwilliger' .
"Boer en Stad" gaat over de Nieuwe Ruigezandster Polder, nieuw land in de monding van Reitdiep en Lauwers in het noordwesten van de provincie Groningen, ontstaan in 1877. De stad Groningen, vanwege historische redenen eigenaar van deze grond, bouwde er zeven boerderijen. Het boek beschrijft hoe de Stad de polder heeft ontwikkeld en hoe Stad en bewoners met elkaar zijn omgegaan in de ruim honderd jaar dat het stadspolder was. In de eerste decennia van de twintigste eeuw werd de Nieuwe Ruigezandster Polder voorwerp van felle ideologische strijd. De opkomende SDAP wilde de boerderijen laten exploiteren door de Stad zelf (wat gedeeltelijk ook gebeurde), de voorstanders van het particulier initiatief wilden verhuren aan zelfstandige ondernemers.
Teken je nu in, wij denken dat u plezier zult beleven aan dit boek. Dit geldt vooral voor lezers met interesse voor de landbouw en het boerenbedrijf in Groningen. Misschien in het bijzonder voor de inwoners van het gebied: het Groninger Westerkwartier, Noordoost Friesland, en de huidige bewoners van de polder en het dorp Lauwerzijl. “Boer en Stad” gaat over een polder met een bijzonder karakter, omdat deze eigendom was van de Stad Groningen. Daarom is “Boer en Stad” ook in breder verband relevant, vanwege de inkijk die we krijgen in de wijze van besluitvorming over de polder, hoe de politiek hierop van invloed was en wat dit betekende voor de bewoners van boerderij en dorp.
Profiteer van de intekenprijs van € 22,50 per stuk. Deze prijs is geldig t/m 1 oktober 2022. Daarna is de prijs € 27,00.