Fruitdorp Lauwerzijl

Een kern waar pit in zit

Winterprogramma '17-'18

 

Het Winterprogramma van de Vereniging Dorpsbelangen Lauwerzijl staat op de site. http://lauwerzijl.info/lauwerzijl_info/dorpsbelangen/winterprogramma-2017-2018

Moestuintje in Lauwerzijl?

Beste dorpsgenoten,
Voor de vakantie heeft vereniging dorpsbelangen en een aantal bewoners, een uitnodiging gekregen om in gesprek te gaan met Marlies Westerhof (beleidsmedewerker groen) van de gemeente Zuidhorn over de moestuintjes. Daarin is het volgende naar voren gekomen:
Nieuwe bewoners en dorpsgenoten kunnen in de toekomst stukjes gebruiken zij kunnen dit dan formeel regelen bij Mevr Alletta Klaveringa. Voor het huren van een moestuin worden geen kosten in rekening gebracht, echter wordt er wel een overeenkomst getekend.
De moestuintjes worden toegankelijk gemaakt vanaf het sportveld, door de laatste paar meter van het hek te verwijderen. Daarnaast komt er een onderhoudspad aan de westzijde van het perceel, langs de sloot. De gemeente onderhoud de tuintjes die niet in gebruik zijn. De gemeente zal de komende weken het hek verwijderen en de niet gebruikte perceeltjes maaien en inzaaien.
Met vriendelijke groet,
Vereniging Dorpsbelangen Lauwerzijl


programma Spelweek 2017

Spelweek Lauwerzijl

van 22 tot en met 27 augustus 2017

met als thema: Het oude boerenleven.

Voor het programma zie: http://lauwerzijl.info/lauwerzijl_info/dorpsbelangen/spelweek-2017