Fruitdorp Lauwerzijl

Een kern waar pit in zit

Lauwerzijl 2021: verledentijd.

en terugblik in grote lijnen op activiteiten in 2021.  

Nadat om 00:30 uur van de 1ste januari het vuurwerk de lucht in geschoten was, volgde een jaar met aangepaste activiteiten door de, door de overheid bepaalde, beperkende maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

In januari werd de jaarlijkse snertactie gehouden ten bate van dierenweide ’t Sieljerder Kampke onder het motto: Help ons af van snert en worst, zodat wij weer te vreten hebben bij sneeuw en vorst!
In de eerste helft van februari 2021 kon er geschaatst worden; heerlijk, even gewoon doen alsof Corona niet bestond. Natuurlijk mag de koek-en-zopie dan niet ontbreken.
Een online-pubquiz werd er georganiseerd, waarbij opgave per huishouden/team/computer mogelijk was. Ook werd er deze maand nogmaals gevent met puur appelsap van Fruitdorp Lauwerzijl.
In maart zijn de fruitbomen gesnoeid, is de collectebus van Jantje Beton langs de deuren gegaan en is de jaarvergadering verplaatst naar de herfst, omdat er geen activiteiten mogen plaats vinden in het dorpshuis. Met de verwachting dat er betere tijden komen is wel een spelweekcommissie geïnstalleerd.
Het zwerfvuil is in april geraapt, en de verjaardag van onze koning is weer gevierd met oranjebitter en tompouce van deur tot deur. Aansluitend een gezellige ''Corona-opruim-sale'' op de stoep.
Wat een in mei door de dierenweide georganiseerde vrolijke bloemetjesmarkt had moeten zijn, werd een bestellijst waar de gewenste planten genoteerd konden worden. Het deerde de omzet gelukkig niet.
Aan het einde van de maand werd een straat-bingo georganiseerd, wat een gezellig sfeertje in het dorp gaf. Het laatste weekend stond in teken van NL-Doet; dé klusdag(en) voor de dierenweide.
De eerste viswedstrijd van het seizoen, gepland in juni, is, gelukkig voor de vissen, aan ieders aandacht ontsnapt. Het EK-voetbal, waar Nederland ook aan mee deed, kon o.a. gevolgd worden aan de Stadsweg 64 in de ´EK-kroeg´.
En, de dorpshuizen mogen weer open voor kleine gezelschappen tot 22:00 uur; met mondkapje en op 1,5 meter afstand.
In juli is de laatste hand gelegd aan het opwaarderen van het sportveld met een hele mooie pannakooi, een basketbalnet, een volleybalveld en achter de doelen een prachtig groot vangnet.
De vissen moesten deze maand wél goed opletten om niet voor de gek gehouden te worden.
De spelweek met het thema “KLEUR” kon gelukkig in een afgeslankte vorm, plan B, doorgang vinden. Een coronaproof-waterspel, een dagje uit, een pubquiz, knutselen voor de kinderen, een bingo, een kinder-bingo, de speurtocht op vrijdagavond en de kinderen mochten slapen in een grote tent met ‘s morgens het ontbijt, een taartwedstrijd en de bbq weer op zaterdagavond. Op zondagmorgen de openluchtdienst met aansluitend een broodje eten en als afsluiting van de spelweek de fietstocht.
Een 3de viswedstrijd werd deze maand ook gehouden.
De bolchrysantenactie, wederom ten bate van de dierenweide, was in de maand september. Ook werd er geregeld een beroep gedaan om te helpen bij het overpakken en vullen van de oud-papiercontainer.  
Viswedstrijd nummer 4, teven de laatste van dit seizoen, was aan de beurt en aan het einde van deze maand de burendag. Fruitplukken was deze de dag de grootste klus met beduidend minder opbrengst dan het jaar er voor. Als afsluiting was er een stamppotbuffet voor het hele dorp.
Op 6 oktober vond de jaarlijkse ledenvergadering dan toch nog plaats. In de herfstvakantie konden de kinderen met elkaar naar
''De grote Sinterklaas film, trammelant in Spanje'' en een patatje eten bij de McDonalds. Het fruit was inmiddels tot sap verwerkt en werd deur aan deur aangeboden. In één ronde was alle sap verkocht.
Op 6 november werden de maatregelen weer aangepast. Ook in ‘De Vrijwilliger’ doet het CoronaToegangsBewijs, of wel de coronapas, zijn intrede.
Als eerste activiteit van het winterprogramma 2021/2022, stond een gezellige bingo avond op het program. De Sintmaarten-liedjes klonken op 11 november en aan het einde van de maand was er een spelletjesavond georganiseerd; helaas alleen georganiseerd. Sinterklaas heeft ook dit jaar ons gelukkig niet over geslagen. De schoen kon worden gezet en een dag later weer worden opgehaald.
Per 1 december werden, als gevolg van de nieuwste richtlijnen van de overheid, de openingstijden van het dorpshuis ook weer aangepast. Het dorpshuis sluit de deur om 17.00 uur voor alle activiteiten. Op zaterdag zijn alleen nog patat en snacks af te halen.
De intocht van Sinterklaas met zijn Pieten was per vliegmachine. Al taxiënd kwamen zij het dorp binnen gereden. Gezin voor gezin mocht bij Sinterklaas op bezoek, die voor de verandering bij de familie van Houten in de loods een mooi plekje had gekregen. Buiten werden er voor de wachtenden spelletjes gespeeld, was er o.a. warme chocolademelk en waren er heaters geplaatst.
En dan, op 11 december, de KERSTMARKT. Waar op veel plaatsen de markten werden geannuleerd, ging deze in Lauwerzijl wél door. Met een veilige corona check, de QR-code of negatieve test, mocht men het marktterrein binnen lopen. Het weer liet zich van zijn allerbeste kant zien en aan bezoekers op deze gezellige markt geen gebrek. Natuurlijk mag de kerstman dan niet ontbreken en hij mocht aan het einde de markt assisteren bij de verloting.
De top-2000-muziekquiz op 30 december in het ‘top-2000-café’ werd een online-pubquiz en wel zoals elk jaar onder bezielende leiding van Henk en Ed. 
En dan de afsluiter van het jaar, aangekondigd met het volgende prachtige gedicht: 

Het einde van het jaar is weer in zicht,
En ook dit jaar voelden wij weer de plicht. 
We hadden grootste plannen voor een feestje,
Maar ook dit jaar komt het niet verder dan ieders eigen huisje, boompje, beestje. 

We hebben tot het laatste moment gewacht, 
Maar we hebben corona nog niet in de macht.
Desondanks werden we toch gebeld,
Is er dan niets op het sportveld? 

Uiteraard laten wij ons niet ontsporen,
En dus zijn er oudejaarsdag weer knallen te horen!
Een uitnodiging mogen we niet verstrekken,
Maar gelukkig staan er voor het sportveld geen hekken.  

Voor oudejaarsnacht kunnen we het ook niet laten, 
Dus houd morgen overdag de brievenbus in de gaten. 
We gaan nog iets bedenken,
Om middernacht de aandacht te wenken.  

We hopen dat iedereen het jaar op een mooie manier kan afsluiten,
Dan wel binnen, dan wel buiten. 
Vol goede moed,
Rest ons nog een vriendelijke groet. 

Hoe Gezicht dat tot stilte maant emoji eruit ziet op Facebook.En zo geschiedde; de hele dag klonken de luide knallen van de carbidbussen en was er gezelligheid met oliebollen, appelflappen, broodjes hamburger en nog heel veel meer bij het lummelhokje.
Even na twaalven werd het nieuwe jaar ingeluid met …. Vuurwerk. 

Veel heil en zegen voor 2022.

 

Kerstmarkt in Kerstsfeer te Lauwerzijl

n alle vroegte, met de rijp vol op de kramen, werd op zaterdag 11 december 2021 gestart met de inrichting van de kerstmarkt. Vele handen maken licht werk. Dat gold ook nu.

De avond te voren waren er, onder bezielende leiding van Ina van der Heide, al vele voorbereidingen getroffen en stond alles in de startblokken. Een gezellige sfeer met de kerstverlichting in de straat en aan de kraampjes.

’s Morgensvroeg, het weer was fantastisch, kwam de zon er al stralend bij. Met de witte gloed in de tuinen en op straat was de kerstsfeer meteen geschapen. Kerstmuziek uit de geluidsinstallatie die gedurende de dag werd afgewisseld met livemuziek van ‘Autumn Flowers’. De vuurkorven, heaters en andere warmhoudelementen stonden verspreid over de straat zodat hier en daar opgewarmd kon worden, want het was wel koud; gezond koud.

Aan de startpunten van de markt werd er gecontroleerd op de QR-code of een negatieve test. Een enkeling was helaas niet goed voorbereid en moest rechtsomkeert. De markt was ruim opgezet waardoor ook de anderhalve meter prima te handhaven was.

Een grote variatie aan standhouders had zich aangemeld.
In het dorpshuis was een fotostudio, een mini schoonheidssalon en een knutselhoek voor de kinderen ingericht. Buiten een 25-tal kramen; een grote uitstalling van diverse kersstukken en kerststerren van groot tot klein. Een snoepkraam, een foodtruck, daarnaast allerlei streekproducten, ‘knutselkramen’ en ‘eigen creaties’. Ook royaal gevulde kramen ter ondersteuning van ‘het goede doel’, o.a. het  Ronald MacDonald Huis in Groningen en de PKN Munnekezijl.
Voor de inwendige mens waren er heerlijke wafels, broodjes hamburger, snert, warme chocolademelk met slagroom, koffie en nog veel meer. En op een kerstmarkt mag hete Glühwein natuurlijk niet ontbreken. 

In de loop van de afgelopen week werden huis aan huis loten verkocht. De prijzen voor de verloting, ter bestrijding van de gemaakte kosten, zijn beschikbaar gesteld door de standhouders. Hier werden dus mooie prijzen mee gewonnen. 

Een dankjewel aan allen, die op welke manier dan ook hebben bijgedragen aan het doen welslagen van deze goed georganiseerde kerstmarkt.  

Als kers op de taart kwam tegen het middag uur de Kerstman, die de lootjes mocht trekken.

Merry Christmas!

Een overzicht een gedeelte van de ruim opgezette Kerstmarkt.

Livemuziek verzorgt door 'Autumn Flowers'

 

De kraam ten bate van het Ronald MacDonald huis in Groningen

De verloting met mooie prijzen, beschikbaar gesteld door de standhouders. 

 

Sinterklaasfeest Lauwerzijl

Zaterdag 4 december was het dan eindelijk zover. Om half drie werd ook in Lauwerzijl Sinterklaas met zijn Pieten van harte welkom geheten. De aankomst was wederom zeer spectaculair. Buiten het dorp moet hij geland zijn, want al taxiënd kwam hij het dorp binnen gereden.

De kinderen, en niet minder enthousiast, de ouders en dorpsgenoten, onthaalden al zingend, onder begeleiding van muziekvereniging Tida Kira, de Sint en zijn gevolg.

De voorzitter van de vereniging Dorpsbelangen heette iedereen welkom en nodigde de kinderen en hun ouders uit om mee te gaan naar de loods van de familie Van Houten.

In verband met de coronamaatregelen moest gezin voor gezin naar binnen. De Sint en zijn Pieten verwelkomden allen. Daar kwamen de verhalen los. Sint bleek ook dit jaar weer goed op de hoogte te zijn van het wel en wee. Natuurlijk kregen de kinderen ook een cadeautje overhandigd waarna zij een cup cake mochten versieren en al peuzelend verlieten zij de loods.

Buiten was het een gezellige, maar spannenede drukte. Wachten op de Sint en nog belangrijker, je cadeautje, blijft indrukwekkend. Om de tijd te vullen had de Sinterklaascommissie buiten spelletjes georganiseerd, zoals blikgooien, sjoelen en zaklopen. Op zo’n feest mag warme chocolademelk niet ontbreken en menigeen liet zich dat goed smaken. Met een buitentemperatuur van rond de 5 graden was het aangenaam om bij één van de heaters te staan voor een beetje warmte. Gelukkig was het wel droog.

Tegen vijf uur konden Sint en Pieten op naar het volgende adres. Vanuit Lauwerzijl: Dank je wel Sinterklaas en Pieten, en Sinterklaascommissie, en hopelijk tot volgend jaar.