Fruitdorp Lauwerzijl

Een kern waar pit in zit

Voorwoord

Dit boekje werd door mij geschreven en geïllustreerd als herinnering aan mijn geboorteplaats en als eenvoudige handleiding voor hen die zich interesseren voor de mensen van toen in die omgeving. Hoewel ieder mens uniek is en ieder mens zijn eigen geschiedenis heeft, heb ik uitgebreid over mijn eigen familie, van wie mij het meest bekend is, geschreven. Verder heb ik het gedaan, omdat mijn overgrootvader, Jan Donker (geboren 1830) de eerste woningen liet bouwen in de Nieuwe Ruigezandsterpolder op de plaats waar later het dorp Lauwerzijl is ontstaan. Al schrijvende kwamen er veel vragen bij mij op. Waren het misschien in het begin de arme lieden die met hulp van monniken een stukje land aan de zee ontrukten voor eigen levensonderhoud? Was het de hebzucht van de grootgrondbezitters die het niet dulden dat ''Gods water over Gods akker stroomde'' in een zo groot natuurgebied en het door inpoldering drooggekomen gebied zich toeeigenden?

Het is zeker niet zo, zoals het gezegde luidt dat God de aarde schiep en de lage Nederlanden aan de bewoners overliet, omdat zij het zelf wel konden klaren. Nee, de aarde is aan ons toevertrouwd, opdat wij er iets moois van zouden maken, een leefbare wereld zowel voor mens als dier. Slechts enkele mensen waarover ik heb geschreven zijn nog in leven. Ik hoop niet, dat ik door wat ik over de mensen in en rond ''ons'' Dorp heb geschreven iemand heb beledigd of gekwetst.

Hoogkerk, december 1983
Luitjen Kuipers.